Lagere school Meppen ca. 1905
De Palms
Mepperveld mei 2017
Oogstfeest 2018
Fietsknooppunt 69
De Prakkehof
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag

Voor meer informatie: www.oogstfeestmeppen.nl