De Palms
Timmerwerkplaats Frensenhoes
De Prakkehof
Lagere school Meppen ca. 1905
Mepperveld mei 2017
Oogstfeest 2018
Fietsknooppunt 69
Carbid schieten oudejaarsdag

“De brink is voor Meppenaren het hart van Meppen”

De Boermarke van Meppen en Dorpsbelangen “De Lange Möpper” hebben De Tiphof in Meppen opgeknapt. Zo is er door bouwbedrijf Renting een nieuwe pomp geïnstalleerd. De oude pomp stamde uit 1958 en voorzag in droge perioden het vee van water. Tevens zijn er veldkeien en paaltjes geplaatst tussen de bomen om te voorkomen dat de Brink als parkeerplaats gaat dienen. Van oorsprong lag de Brink van Meppen aan de ingang van het dorp (Nu de Oude Brink). Na een grote brand in 1886, waarbij drie boerderijen in vlammen opgingen, heeft De Tiphof (drie tippen) de functie van Brink overgenomen. De Tiphof is altijd particulier bezit geweest en dat mag best wel bijzonder worden genoemd. In 2015 heeft de Boermarke van Meppen De Tiphof gekocht van de familie Sloots. In het verleden had de Brink een sociale functie in de boerensamenleving. Een half uur na het blazen van de Boerhoorn verzamelden de Markegenoten zich op de Brink om te overleggen. Bijvoorbeeld waar de korenmieten moesten komen of men werd gevraagd bij het opknappen van zandwegen en fietspaden. Ook voor de jeugd was de Tiphof een ontmoetingsplek, na schooltijd gingen ze hier samen spelen. Ook de voormalige activiteitenvereniging A.S.M (Avond Sport Meppen) hield hier haar activiteiten, zoals volksspelen en markten. De Tiphof is voor Meppenaren het hart van Meppen. Als Boermarke en Dorpsbelangen zijn wij blij dat wij deze markante plek op wijze manier hebben kunnen opknappen. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden.

Namens,

Boermarke van Meppen                                            Dorpsbelangen “De Lange Möpper”:

Albert Kuipers                                                            Bert Bruinsma

 

Bij de foto: Albert Kuipers en Bert Bruinsma poseren bij de nieuwe waterpomp op De Tiphof,

één van de meest markante plekjes van Meppen. (Foto: Geert Reintsema)