De Palms
Lagere school Meppen ca. 1905
Carbid schieten oudejaarsdag
Mepperveld mei 2017
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Fietsknooppunt 69
De Prakkehof
Oogstfeest 2018

De Historische Vereniging Zweeloo is er voor allen die zich bij de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo betrokken voelen.

Bestudering van de geschiedenis en het verbreiden van de kennis daarover zijn de belangrijkste doelstellingen van de vereniging.

Het vereniging organiseert  lezingen, excursies en tentoonstellingen. Ook doet zij regelmatig publicaties, o.a. in het verenigingsblad: "Oet ‘t Carspel Sweel”

 

De vereniging heeft sinds 2012 een vergader- en expositieruimte boven de Houtzagerij bij het Frensenhoes in Meppen.

 

Meer informatie treft u aan op de website van de Historische Vereniging Zweeloo