Lagere school Meppen ca. 1905
De Prakkehof
Oogstfeest 2018
Fietsknooppunt 69
De Palms
Mepperveld mei 2017
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag

De stankoverlast, die vooral in de zomermaanden via de hemelwaterafvoeren naar buiten komt, is eindelijk erkend door de gemeente Coevorden. Zij hebben toegezegd het probleem medio 2013 op te lossen. De persleiding van het AZC loost nu afvalwater op het gemaal aan de Toenakkers. Dit lozingspunt zal verplaatst worden en de persleiding vanaf het gemaal Toenakkers zal rechtstreeks aangesloten worden op de persleiding die loost op het gemaal aan de Dennekampen. Door deze aanpassing ontstaat een gesloten systeem en zal de stankoverlast verholpen zijn, aldus de gemeente.