Fietsknooppunt 69
De Palms
Oogstfeest 2018
Timmerwerkplaats Frensenhoes
De Prakkehof
Carbid schieten oudejaarsdag
Mepperveld mei 2017
Lagere school Meppen ca. 1905

Op 30 september hebben we bezoek gehad van Burgemeester Bouwmeester en Wethouder Roeles. Ze werden vergezeld door Annie de Vent (contactambtenaar bestuurszaken) en Hans Bonhof (politie).

Het overleg verliep in een goede sfeer, er was over en weer aandacht voor elkaars standpunten.

Er zijn allerlei zaken besproken, de meest in het oog springende zaken worden hier in het kort vermeld; zoals bijvoorbeeld de verkeersmeting die enige tijd geleden op de Mepperstraat is gehouden. De uitkomsten hiervan waren zeer raadselachtig en daardoor niet bruikbaar om conclusies aan te verbinden. Er is gevraagd nogmaals een meting te doen. Mepen staat op de wachtlijst voor een nieuwe meting.

De gemeente is bereid een actie van de Lange Möpper te ondersteunen in de richting van de providers van de mobiele telefonie. Ondanks het plaatsen van een extra zendmast nabij het AZC is het bereik nog steeds slecht.

Er wordt gesproken over de renovatie van de speeltuin en de plannen die bestaan om ook een aantal fitnesstoestellen voor ouderen te plaatsen. Het college staat hier niet afwijzend tegenover.

Er is in de omgeving van de Bosrand en andere straten sprake van stankoverlast die veroorzaakt wordt de het riool. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de riolering die is aangelegd bij de uitbreiding van het AZC. Er is toegezegd dat(na overleg met het waterschap en de aanbesteding op 24 november a.s.) zo spoedig mogelijk de nodige werkzaamheden verricht zullen worden om het probleem op te lossen.

De Lange Möpper heeft aandacht gevraagd voor de communicatie rond werkzaamheden (aan de weg of snoeien oid). Als we tijdig geïnformeerd worden kunnen we een mededeling op de website plaatsen of zelfs individuele inwoners benaderen. De gemeente geeft aan hier aandacht aan te zullen besteden.

Het wegdek van de Dennenkampen blijft een bron van zorg. Nu zijn ook de bermen helemaal kapot gereden door de omleidingsroutes. De jaarlijkse visuele inspectie heeft er tot nu toe niet tot geleid dat hier op korte termijn iets aan gedaan gaat worden. De medewerker van de gemeente die hierover gaat zal binnenkort samen met De Lange Möpper de situatie in ogenschouw nemen.

Wat betreft burgerparticipatie komt er binnenkort een beleidsnotitie die wordt meegegeven aan de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen op 19 maart 2014 aan zal treden. Er zal meer aan de burgers gevraagd gaan worden qua zelfredzaamheid. Dit betekent dat ook de rol van de verenigingen van plaatselijk belang zal veranderen. Het sociale domein (zorg)  zal meer aandacht vragen, terwijl nu verenigingen zich vaak richten op de woonomgeving.

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het sluiten van de Peuterspeelzaal in Aalden. Inmiddels is door de gemeente besloten deze daadwerkelijk te sluiten m.i.v. 1 november 2013.