Timmerwerkplaats Frensenhoes
De Palms
De Prakkehof
Mepperveld mei 2017
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
Oogstfeest 2018
Carbid schieten oudejaarsdag
door Caroline de Widt
Op 1 oktober 2015 is het Mekelermeer (dat bevindt zich per slot van rekening in ‘onze achtertuin’) benoemd tot Aardkundig Monument van de Provincie Drenthe.
De Lange Möpper was samen met o.a. de Historische Vereniging uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. Het was een prachtige dag en er was veel belangstelling.
Het Mekelermeer is namelijk een zogenaamde pingoruïne. Dat is een bolvormige heuvel die ontstaan is in de ijstijd in een gebied met permafrost, door het uitzetten van bevroren / bevriezend grondwater. Als het klimaat warmer wordt, bijvoorbeeld aan het einde van een ijstijd, blijft van een pingo een cirkelvormig meer of krater over. Pingoruïnes worden na het afsmelten van het ijs langzaam opgevuld met veen.
Het Mekelermeer is een van  de bijzonderste pingoruïnes in Nederland. Als je een keer op de fiets of wandelend er langs komt, is het leuk om iets meer te weten over de geschiedenis en het onderzoek dat in het meer is gedaan.