Timmerwerkplaats Frensenhoes
Oogstfeest 2018
Carbid schieten oudejaarsdag
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
De Palms
De Prakkehof
Mepperveld mei 2017
Kaart- en spelavond
Vrijdag, 26. Januari 2018, 19:30
Leden van Twientiesveen,
 
Graag maken wij u er op attent, dat wij vrijdagavond 26 januari weer de gezellige kaart- en spelavond hebben in de Uitspanning De Mepperdennen in Meppen. 
De avond zal onder leiding van Harm Kuipers plaatsvinden en beloofd, net als alle andere kaart- en spelavonden, heel gezellig te worden!
De kosten zijn € 3,00 per persoon en de drankjes zijn dan voor eigen rekening.
 
Jullie worden vriendelijk verzocht je op te geven bij Harm Kuipers of bij Marianne Zoetmulder. Telefoonnummers zijn: 06 50272927 of 06 29880742.
 
Veel plezier gewenst alvast.
 
Met Vriendelijke groet.
namens bestuur Twientiesveen
 

 
Oebel Ubels
 
Locatie De Mepperdennen