De Prakkehof
Fietsknooppunt 69
Mepperveld mei 2017
Carbid schieten oudejaarsdag
De Palms
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Lagere school Meppen ca. 1905

Fotowedstrijd Mijn Mooi Meppen

De Lange Möpper

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom toe. Hij bedankt de mensen van Het Frensenhoes voor de heerlijke taart die wij van hen hebben gekregen als dank voor de bemoeienissen inzake  het stimuleringsfonds.  En zij hebben de € 10.000,-- binnen. Hiep, hiep, hoera.

Het beleidsplan minimabeleid wordt dinsdag 29 november 2016 getekend. Jan T. zal Meppen vertegenwoordigen.

Vanaf december 2016 zal de werkgroep “Oes Eig’n Glasvezelnet”  elke maand een nieuwsbrief de deur uit doen.

Wij zullen alle belangenverenigingen en wijkverenigingen van de Gemeente Coevorden benaderen met de vraag wie en hoe  de kosten van de AED worden vergoed. Het is nogal een behoorlijke kostenpost en komt elk jaar terug.

Richard zal nogmaals de verlichting in de speel/beweegtuin nazien. De verlichting is nog niet naar wens.

Wij zijn druk doende met de dorpsvisie. Op de ledenvergadering in februari 2017 zullen we een concept presenteren.

Twientiesveen, Toneka en DLM zijn bij elkaar geweest om te brainstormen over het Möpper feest in 2017. Twientiesveen en Toneka vieren hun 60-jarig jubileum in 2017.

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 16 januari 2017.


Het gemeentebestuur had georganiseerd, dat op maandagmiddag  12 september 2016 het gemeentepersoneel de dorpen en wijken in de gemeente Coevorden ging bezoeken.
Om 13.00 uur ontving het bestuur van de Lange Mopper in de Theeschenkerij Meppen een zevental personeelsleden. Bleek, dat het een gemengd gezelschap was. Dat wil zeggen, dat ze niet allemaal werkzaam waren op dezelfde afdeling van het gemeentehuis.  Na een voorstelrondje en een kop koffie zijn we aan het programma begonnen, dat door ons was samengesteld. We maakten een wandeling door en rond Meppen, waarbij Ton de Rooij als gids fungeerde. We liepen eerst naar de Palms. Hier gaf Ton uitleg over het unieke beschermde natuurgebied, dat bekend staat om de jeneverbes. Er werd ook een gedicht voorgelezen, waarin deze plant centraal stond. Hierna volgde de tocht langs het Prakkehuis en het monument aan het Katspad. De rondleiding werd beëindigd in het Frensenhoes, waar Ton helemaal in zijn element was. Er werd uitleg gegeven over het ontstaan van het Frensenhoes en er werden meerdere machines gedemonstreerd. Hierna werd er in de theeschenkerij nog even nagepraat  en stond om 15.45 de bus alweer voor de deur om onze gasten op te halen. Zoals altijd was de tijd ook nu te kort. Men was heel enthousiast over het bezoek van ons mooie dorp. We zijn van mening, dat dit een mooie manier is om het personeel was de gemeente Coevorden kennis te laten maken met de dorpen in de gemeente waarin ze werkzaam zijn.  Binnen het gemeentelijk apparaat wordt bekeken of dit jaarlijks kan gebeuren.

Jan Tienstra, bestuurslid van de Lange Möpper

 

Burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Joop Brink troffen maandagavond 15 september j.l. bij de dorpenronde in Meppen heel wat belangstellenden in De Mepperdennen. De aanwezigen bestookten de delegatie van het college met allerlei vragen.

Onderwerpen waren onder meer de participatiemaatschappij en de bezuinigingen. De nieuwe uitgangspunten bleken even wennen. Voorzitter Bert Bruinsma van belangenvereniging De Lange Möpper stelde de vraag hoe het plan van het college eruit ziet. ‘Zo werkt dat niet’, reageerde de burgemeester. ‘In het kader van verbindend besturen komt u als inwoners met een plan dat u voorlegt aan de gemeente. Die bekijkt vervolgens hoe er kan worden geholpen of gefaciliteerd.’

Later werd tijdens de vergadering nogmaals de vraag gesteld wat de gemeente zou willen. Ook ditmaal kwam de wedervraag: ‘Hoe zou ú het willen?’ Joop Brink vulde nog aan: ‘U kunt uw eigen omgeving creëren. Wij als gemeente kunnen u faciliteren met geld uit het leefbaarheidsfonds en wij kunnen deskundigheid aanbieden.’

Subsidie

Zaken waarmee Meppen direct te maken krijgt, is het verdwijnen van de subsidie voor de in mei van dit jaar geopende beweegtuin in het dorp. De subsidie aan De Lange Möpper gaat er anders uitzien. Daarom wordt misschien de contributie verhoogd om de kosten te kunnen dragen. Bouwmeester: ‘Veel initiatieven zijn ooit ontstaan dankzij actieve burgers. In de loop der jaren heeft de gemeente, toen dat financieel nog kon, wel eens een duit in het zakje gedaan.’

Toeristenbelasting

Een ander punt was de verhoging van de toeristenbelasting van 1,20 naar 1,22 euro per overnachting. Aanwezigen vreesden, dat de gemeente Coevorden daardoor minder aantrekkelijk zou worden. De burgemeester sprak over een trendmatige verhoging van deze belasting. Overigens kreeg een amendement van VVD en BBC steun van het PAC. Dit is een meerderheid van de raad, zodat de verhoging niet doorgaat.

Brink voegde eraan toe dat het aantal overnachtingen nog steeds stijgt en dat de verwachting voor dit jaar is dat de meeropbrengst van de toeristenbelasting anderhalf tot twee ton is. Dat geld gaat naar de algemene middelen waarop de vraag werd gesteld of dat geld ten gunste kan komen van het toerisme. Momenteel gaat een bedrag van 185.000 euro naar Toeristisch Recreatief Coevorden, maar deze toeristische organisatie wordt met 30.000 euro gekort.

Andere onderwerpen waren de snelheden waarmee het verkeer zich door Meppen spoedt en aanpassingen van de kruising De Brinken/Dorpsstraat. Wat betreft het laatste gaan de inwoners nadenken over een snelle en creatieve oplossing om het kruispunt veiliger te maken.

Bron: Coevorden huis aan huis