Lagere school Meppen ca. 1905
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag
Oogstfeest 2018
Mepperveld mei 2017
De Palms
De Prakkehof
Fietsknooppunt 69

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom toe. Hij bedankt de mensen van Het Frensenhoes voor de heerlijke taart die wij van hen hebben gekregen als dank voor de bemoeienissen inzake  het stimuleringsfonds.  En zij hebben de € 10.000,-- binnen. Hiep, hiep, hoera.

Het beleidsplan minimabeleid wordt dinsdag 29 november 2016 getekend. Jan T. zal Meppen vertegenwoordigen.

Vanaf december 2016 zal de werkgroep “Oes Eig’n Glasvezelnet”  elke maand een nieuwsbrief de deur uit doen.

Wij zullen alle belangenverenigingen en wijkverenigingen van de Gemeente Coevorden benaderen met de vraag wie en hoe  de kosten van de AED worden vergoed. Het is nogal een behoorlijke kostenpost en komt elk jaar terug.

Richard zal nogmaals de verlichting in de speel/beweegtuin nazien. De verlichting is nog niet naar wens.

Wij zijn druk doende met de dorpsvisie. Op de ledenvergadering in februari 2017 zullen we een concept presenteren.

Twientiesveen, Toneka en DLM zijn bij elkaar geweest om te brainstormen over het Möpper feest in 2017. Twientiesveen en Toneka vieren hun 60-jarig jubileum in 2017.

De volgende bestuursvergadering is gepland op maandag 16 januari 2017.