Fietsknooppunt 69
De Prakkehof
Lagere school Meppen ca. 1905
Carbid schieten oudejaarsdag
De Palms
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017
Oogstfeest 2018
Op 10 oktober hebben de Boermarke Meppen, het Frensenhoes, Toneka, Twientiesveen, De Lange Mopper een gezamenlijke vergadering gehouden.
Vertegenwoordigers van deze verenigingen hebben allerlei onderwerpen besproken die meerdere clubs in Meppen raken.
 
Zo zijn bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten geëvalueerd zoals De Trektocht en de zwerfvuilactie Samen Drenthe Schoon.
Er is van gedachten gewisseld over het Paasvuur en de plannen voor de Speeltuin zijn gepresenteerd.
 
Ook is besproken dat het leuk zou zijn om in 2013 weer een Mepperfeest/BBQ/dorpsfeest o.i.d. te organiseren. Hiervoor is een commissie benoemd die de mogelijkheden gaat inventariseren en verder uit gaat gaat werken met behulp van inwoners.
 
Een onderwerp dat ook aan de orde is gekomen is de website van Meppen; hoe houden we deze actueel en aantrekkelijk voor de lezers. Elke vereniging zal een contactpersoon aanwijzen die de webbeheerder zal voorzien van teksten en eventueel foto’s.
 
Een aantal onderwerpen zal op de agenda van de jaarvergadering van de diverse verenigingen weer terugkomen, zodat iedereen langs die weg verder geïnformeerd zal worden.
 
De conclusie van de avond was dat we actieve verenigingen in het dorp hebben en dat ook zo moeten houden. Samenwerking op verschillende terreinen kan deze de levendigheid alleen maar versterken.