Lagere school Meppen ca. 1905
Oogstfeest 2018
Fietsknooppunt 69
De Palms
Mepperveld mei 2017
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag
De Prakkehof
Op 22 september waren er zo'n 25 mensen naar de Tiphof gekomen om mee te doen met de provinciale zwerfvuilactie 'Samen Schoon'.
De aanwezigen werden in drie groepen ingedeeld en met twee tractoren en een vrachtwagen zijn ze in en rond het dorp de boel gaan opruimen.
Er is de nodige troep gevonden; veel plastic, blikjes, oud hout enz. De container die door Area beschikbaar was gesteld was behoorlijk vol.
De deelnemers waren wel van mening dat er minder rotzooi lag dan vorig jaar.
Nadat de routes waren afgewerkt was er voor een ieder een hapje en een drankje bij Uitspanning de Mepperdennen.
Het was een gezellige en nuttige bijeenkomst en wellicht volgend jaar weer?! Voor de foto's klik hier