Carbid schieten oudejaarsdag
Mepperveld mei 2017
De Palms
Lagere school Meppen ca. 1905
Oogstfeest 2018
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Fietsknooppunt 69
De Prakkehof

RTV Drenthe is een actie gestart om de slechte ontvangst van mobiele telefoons in kaart te brengen.

Vooral de AED-vrijwilligers, maar ook mensen die 1-1-2 nodig hebben, blijken soms (of vaak) geen bereik te hebben.

Op de website van RTV Drenthe kun je nu d.m.v. je postcode en het noemen van je provider aangeven dat je problemen hebt met de ontvangst. Zie deze link: www.rtvdrenthe.nl/geen112

Men wil de uitkomsten voorleggen aan het Rijk en de providers. Omdat dit ook een onderwerp is dat op onze laatste jaarvergadering en dorpenronde aan de orde is geweest, vragen wij je deze actie te steunen. Als we langs allerlei wegen dit probleem aanhangig maken hebben we meer kans op succes!

De Lange Möpper