De Palms
De Prakkehof
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
Oogstfeest 2018
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017
Carbid schieten oudejaarsdag

Burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Joop Brink troffen maandagavond 15 september j.l. bij de dorpenronde in Meppen heel wat belangstellenden in De Mepperdennen. De aanwezigen bestookten de delegatie van het college met allerlei vragen.

Onderwerpen waren onder meer de participatiemaatschappij en de bezuinigingen. De nieuwe uitgangspunten bleken even wennen. Voorzitter Bert Bruinsma van belangenvereniging De Lange Möpper stelde de vraag hoe het plan van het college eruit ziet. ‘Zo werkt dat niet’, reageerde de burgemeester. ‘In het kader van verbindend besturen komt u als inwoners met een plan dat u voorlegt aan de gemeente. Die bekijkt vervolgens hoe er kan worden geholpen of gefaciliteerd.’

Later werd tijdens de vergadering nogmaals de vraag gesteld wat de gemeente zou willen. Ook ditmaal kwam de wedervraag: ‘Hoe zou ú het willen?’ Joop Brink vulde nog aan: ‘U kunt uw eigen omgeving creëren. Wij als gemeente kunnen u faciliteren met geld uit het leefbaarheidsfonds en wij kunnen deskundigheid aanbieden.’

Subsidie

Zaken waarmee Meppen direct te maken krijgt, is het verdwijnen van de subsidie voor de in mei van dit jaar geopende beweegtuin in het dorp. De subsidie aan De Lange Möpper gaat er anders uitzien. Daarom wordt misschien de contributie verhoogd om de kosten te kunnen dragen. Bouwmeester: ‘Veel initiatieven zijn ooit ontstaan dankzij actieve burgers. In de loop der jaren heeft de gemeente, toen dat financieel nog kon, wel eens een duit in het zakje gedaan.’

Toeristenbelasting

Een ander punt was de verhoging van de toeristenbelasting van 1,20 naar 1,22 euro per overnachting. Aanwezigen vreesden, dat de gemeente Coevorden daardoor minder aantrekkelijk zou worden. De burgemeester sprak over een trendmatige verhoging van deze belasting. Overigens kreeg een amendement van VVD en BBC steun van het PAC. Dit is een meerderheid van de raad, zodat de verhoging niet doorgaat.

Brink voegde eraan toe dat het aantal overnachtingen nog steeds stijgt en dat de verwachting voor dit jaar is dat de meeropbrengst van de toeristenbelasting anderhalf tot twee ton is. Dat geld gaat naar de algemene middelen waarop de vraag werd gesteld of dat geld ten gunste kan komen van het toerisme. Momenteel gaat een bedrag van 185.000 euro naar Toeristisch Recreatief Coevorden, maar deze toeristische organisatie wordt met 30.000 euro gekort.

Andere onderwerpen waren de snelheden waarmee het verkeer zich door Meppen spoedt en aanpassingen van de kruising De Brinken/Dorpsstraat. Wat betreft het laatste gaan de inwoners nadenken over een snelle en creatieve oplossing om het kruispunt veiliger te maken.

Bron: Coevorden huis aan huis