De Palms
De Prakkehof
Lagere school Meppen ca. 1905
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag
Mepperveld mei 2017
Fietsknooppunt 69

Een gezellige ontmoetingsmiddag op 3 september

 

Beste Meppenaren,

Op de laatste jaarvergadering van Twientiesveenkwam  van vele aanwezigen de wens naar voren om meer aktiviteiten in ons dorp te organiseren.

Er werd met name gedoeld op de ‘verborgen talenten’ van veel dorpelingen, er lopen namelijk

...

Het is al weer een tijd geleden gebeurd maar eigenlijk nog nooit onder de aandacht gebracht van onze lezers van de website. We hebben namelijk sinds vorig jaar september verlichting in de beweegtuin zodat er ook ‘s avonds gesport kan worden als de dagen wat korter zijn en het wat sneller donker

...

Uitnodiging ledenvergadering “ De Lange Möpper”

Maandag 22 februari 2016 in uitspanning “De Mepperdennen”

                            Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

1.      Opening

2.      Mededelingen/ingekomen stukken

3.      Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 18 februari 2015 (reeds in uw bezit)

4.      Verslag kascommissie-leden: Diana

...

Susan Askes en Yolande Karsten houden zaterdag 21 en zondag 22 november voor de 4e keer de Wintermarkt in Meppen. Naast de plaatselijke bewoners komen er dit jaar ook mensen uit de omliggende dorpen als standhouder op de Wintermarkt staan. Wat er allemaal wordt aangeboden, is teveel om op te

...
door Caroline de Widt
De afgelopen weken vonden er geheimzinnige activiteiten plaats op de Tiphof.
Allerlei mensen kropen daar op hun knieën rond. Dit alles gebeurde in het kader van: “Maak Meppen Mooier”.
De Boermarke is sinds enige tijd eigenaar van de Tiphof en met behulp van handige handen
zijn er
...