De Prakkehof
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Carbid schieten oudejaarsdag
Oogstfeest 2018
Lagere school Meppen ca. 1905
Mepperveld mei 2017
Fietsknooppunt 69
De Palms

De Lange Möpper) heeft met succes een plan ontwikkeld  voor een “Beweeg Tuin” aan de Bosrand. Op het veld naast de speeltuin zullen 6 of 7 toestellen worden geplaatst waarmee mensen aan hun conditie kunnen werken. Deze manier van bewegen wordt steeds meer populair. Enige begeleiding  goed om te

...

Bestemmingsplan buitengebied

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 15 januari t/m 25 februari 2014 ter inzage. Dit bestemmingsplan vervangt de 5 bestemmingsplannen buitengebied van Sleen, Coevoerden, Zweelo, Oosterhesselen en Dalen en regelt de bestemming van zo'n 1700 percelen in de Gemeente

...

Op 30 september hebben we bezoek gehad van Burgemeester Bouwmeester en Wethouder Roeles. Ze werden vergezeld door Annie de Vent (contactambtenaar bestuurszaken) en Hans Bonhof (politie).

Het overleg verliep in een goede sfeer, er was over en weer aandacht voor elkaars standpunten.

Er zijn allerlei

...
De actie Drenthe Schoon was in Meppen weer een succes.
Met de kinderen en volwassenen op de tractoren van Albert K. en Albert B . is op 12 oktober j.l. in de wijde omgeving van Meppen zwerfafval opgeruimd. De kiepwagen van Geert kwam ook van pas om gestorte inboedel af te voeren.
Hoewel er wat
...

De Lange Möpper heeft weer een nieuwsbrief uitgedaan waarin zij een aantal zaken onder de aandacht wil brengen:

  • Herinrichting speeltuin Bosrand
  • Dorpenronde 30 september
  • Schoonmaakactie Drenthe Schoon 12 oktober
  • Wegwerkzaamheden rondom Meppen
  • De Naoberschapsprijs
  • De AED
  • Kunstwerk natuurkunst
...