Oogstfeest 2018
De Prakkehof
De Palms
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
Carbid schieten oudejaarsdag
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017

De stankoverlast, die vooral in de zomermaanden via de hemelwaterafvoeren naar buiten komt, is eindelijk erkend door de gemeente Coevorden. Zij hebben toegezegd het probleem medio 2013 op te lossen. De persleiding van het AZC loost nu afvalwater op het gemaal aan de Toenakkers. Dit lozingspunt zal

...

De voorbereidingen voor de herinrichting van de speeltuin zijn in volle gang. De financiële kant is bijna afgerond, zodat wij aan het werk kunnen met het snoeien van de stuiken, verwijderen van de zandbank, verplaatsen van het hekwerk en het plaatsen van speeltoestellen. Hierbij hebben wij nog wel

...

Door verscherpte gemeentelijke regels en ongenoegen over de gang van zaken rondom de paasvuren de laatste jaren is er in 2012 geen paasvuur georganiseerd.

Het afschaffen van het paasvuur werd door vele  Möppers als een gemis ervaren.  Daarom  hebben de betrokken verenigingen (Boermarke Meppen, De lange

...

Donderdag 14 maart a.s. organiseert de Historische Vereniging Zweeloo een Historische Kledingshow. U wordt daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

Al jaren treden Geert en Annie Smink uit Koekange in heel het land op met hun show met historische kleding. De show begint in de jaren zeventig en

...

Namens de werkgroepen voor het behoud van het zwembad het volgende:

(Deel dit met vrienden, kennissen en familie in Zweeloo e.o.)

Onderaan de mail staat een e-mailadres waar je je kunt opgeven.

 

 

Actiedag  Zwembad Zweeloo a.s. zaterdag 2 maart.

 

Door een goede voorbereiding van een groep vrijwilligers

...