Oogstfeest 2018
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Lagere school Meppen ca. 1905
Mepperveld mei 2017
Carbid schieten oudejaarsdag
De Palms
Fietsknooppunt 69
De Prakkehof

Natuurmonumenten investeerde de afgelopen jaren regelmatig in het dicht bij Meppen gelegen landgoed De Klencke om het tot een aantrekkelijk en nog natuurrijker gebied te maken.

In 2011 werd bijvoorbeeld het Bodenpad tussen Aalden en Oosterhesselen hersteld. Dit wandelpad door het beekdal van de

...

De stankoverlast, die vooral in de zomermaanden via de hemelwaterafvoeren naar buiten komt, is eindelijk erkend door de gemeente Coevorden. Zij hebben toegezegd het probleem medio 2013 op te lossen. De persleiding van het AZC loost nu afvalwater op het gemaal aan de Toenakkers. Dit lozingspunt zal

...

De voorbereidingen voor de herinrichting van de speeltuin zijn in volle gang. De financiële kant is bijna afgerond, zodat wij aan het werk kunnen met het snoeien van de stuiken, verwijderen van de zandbank, verplaatsen van het hekwerk en het plaatsen van speeltoestellen. Hierbij hebben wij nog wel

...

Door verscherpte gemeentelijke regels en ongenoegen over de gang van zaken rondom de paasvuren de laatste jaren is er in 2012 geen paasvuur georganiseerd.

Het afschaffen van het paasvuur werd door vele  Möppers als een gemis ervaren.  Daarom  hebben de betrokken verenigingen (Boermarke Meppen, De lange

...

Donderdag 14 maart a.s. organiseert de Historische Vereniging Zweeloo een Historische Kledingshow. U wordt daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

Al jaren treden Geert en Annie Smink uit Koekange in heel het land op met hun show met historische kleding. De show begint in de jaren zeventig en

...