Lagere school Meppen ca. 1905
De Palms
Fietsknooppunt 69
Carbid schieten oudejaarsdag
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017
De Prakkehof

Fotowedstrijd Mijn Mooi Meppen


Uitnodiging ledenvergadering “ De Lange Möpper”

Maandag 22 februari 2016 in uitspanning “De Mepperdennen”

                            Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

1.      Opening

2.      Mededelingen/ingekomen stukken

3.      Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 18 februari 2015 (reeds in uw bezit)

4.      Verslag kascommissie-leden: Diana

...

Susan Askes en Yolande Karsten houden zaterdag 21 en zondag 22 november voor de 4e keer de Wintermarkt in Meppen. Naast de plaatselijke bewoners komen er dit jaar ook mensen uit de omliggende dorpen als standhouder op de Wintermarkt staan. Wat er allemaal wordt aangeboden, is teveel om op te

...
door Caroline de Widt
Op 1 oktober 2015 is het Mekelermeer (dat bevindt zich per slot van rekening in ‘onze achtertuin’) benoemd tot Aardkundig Monument van de Provincie Drenthe.
De Lange Möpper was samen met o.a. de Historische Vereniging uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. Het was
...

door Anke Kamman

11 personen beklommen de fietsen op donderdagavond 18 juni, voor de jaarlijkse fietstocht. Voorafgegaan door 2 jonge goden op 'gewone' fietsen volgden 9 rijwielen met de mogelijkheid elektrisch te ondersteunen. Wat wel nodig was, want we gingen pal tegen de, koude, wind in. En met

...

Noteer alvast de volgende zaterdagmiddagen in uw agenda of op de kalender:

30 mei; 27 juni*; 4, 11, 18 en 25 juli; 1, 8, 15, 22 en 29 augustus, 17 en 24 oktober 2015.

 

Op deze zaterdagmiddagen (van 13.00 uur tot plm. 16.00 uur) staan de deuren van Het Frensenhoes in Meppen voor u open! We geven u

...