Carbid schieten oudejaarsdag
Lagere school Meppen ca. 1905
Oogstfeest 2018
De Prakkehof
Fietsknooppunt 69
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017
De Palms

Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was zo’n mooi streven om de beweegtuin te verlichten met Ledlampen op zonne-energie zodat er ook in de winter gesport zou kunnen worden. Na een paar jaar proberen moesten we toch tot de conclusie komen dat het niet haalbaar was. Er was vaak te weinig zon in de winter om de accu’s van de lampen op te laden. De enige manier om toch licht te hebben in de winter was het aansluiten van de lampen op het elektriciteitsnet . 

Maar hoe? De oplossing was niet ver weg. De buurman van de beweegtuin, Leo Bergenhenegouwen, was bereid om vanuit zijn tuin een kabel aan te leggen naar de Ledlampen met daar tussenin een elektriciteitsmeter om het stroomverbruik te meten. We zijn nu een jaar verder en dankzij Leo, zijn er al weer heel wat verlichtte uurtjes gesport in de beweegtuin.

 

 

Het initiatief tot een dorpsvisie voor Meppen is genomen door het bestuur van belangenvereniging De Lange Möpper, nadat de gemeente Coevorden de dorpen hiertoe had gestimuleerd. De Lange Möpper is de erkende overlegpartner voor de gemeente Coevorden. Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Een leidraad voor de belangenvereniging tot 2027. Deze sluit aan bij, maar is ook een leidraad voor het gemeentelijk beleid. Ons dorp is van een dergelijk formaat, dat het bestuur van De Lange Möpper het niet noodzakelijk achtte om voor de totstandkoming van deze visie te komen tot een projectmatige aanpak. Het bestuur van De Lange Möpper heeft een concept samengesteld, dat tijdig aan de inwoners is voorgelegd. Het concept is op de algemene ledenvergadering van De Lange Möpper besproken, waarbij de inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun inbreng te hebben. Het belevingsonderzoek in 2011 heeft mede als basis gediend

De volledige inhoud van de Dorpsvisie is hier als PDF te Downloaden.

Download Dorpsvie Meppen 2017-2027